HÌNH ẢNH PHẬT GIÁO


HÌNH ẢNH PHẬT GIÁO

Trang nhà Hiếu Giang xin chia sẻ một số hình ảnh Đức Phật và những vị Bồ tát.

 • Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.
 • Đức Phật A Di Đà.
 • Đức Phật Dược Sư.
 • Thế Giới Cực Lạc.
 • Tây Phương Tam Thánh.
 • 88 Vị Phật Trong Hồng Danh Bảo Sám.
 • Đức Phật Và Thánh Chúng.
 • Đức Phật Di Lặc

Mục Lục Hình Ảnh Phật Giáo

TỔ SƯ TỊNH ĐỘ


LIÊN TÔNG CHƯ TỔ
Việt Dịch: Hòa Thượng Thích Thiền Tâm

01. Liên Tông Sơ Tổ - Huệ Viễn Đại Sư
02. Liên Tông Nhị Tổ - Thiện Đạo Đại Sư
03. Liên Tông Tam Tổ - Thừa Viễn Đại Sư
04. Liên Tông Tứ Tổ - Pháp Chiếu Đại Sư
05. Liên Tông Ngũ Tổ - Thiếu Khang Đại Sư
06. Liên Tông Lục Tổ - Diên Thọ Đại Sư
07. Liên Tông Thất Tổ - Tỉnh Thường Đại Sư
08. Liên Tông Bát Tổ - Liên Trì Đại Sư
09. Liên Tông Cửu Tổ - Trí Húc Đại Sư
10. Liên Tông Thập Tổ - Hành Sách Đại Sư
11. Liên Tông Thập Nhất Tổ - Thật Hiền Đại Sư
12. Liên Tông Thập Nhị Tổ - Triệt Ngộ Đại Sư
13. Liên Tông Thập Tam Tổ - Ấn Quang Đại Sư

Xem Chi Tiết

KINH TỤNG - THẦN CHÚ - SÁM PHÁP - NIỆM PHẬT


KINH TỤNG
- Thần Chú.

- Sám Pháp.
- Niệm Phật.

THUYẾT GIẢNG - HÀNH HƯƠNG - PHÓNG SANH - PHÁT CHẨN


HT PHỔ QUANG (THÍCH THIỆN HUỆ)

 • Thuyết Giảng.
 • Hành Hương.
 • Phóng Sanh.
 • Phát Chẩn.

Mục Lục Thuyết Giảng

THUYẾT GIẢNG


HÒA THƯỢNG THÍCH NHẤT CHÂN

 • Thuyết Giảng.
Mục Lục Thuyết Giảng

TIN TRONG THÁNG


HÀNG TUẦN:
Khóa Lễ Đai chúng: Lúc 10:30 phút trưa mỗi Chủ Nhật.
Khóa Lễ Trì Kinh: Mỗi tối Thứ Tư từ 19:30-20:30.

 

HÀNG THÁNG:
Khóa lễ Sám Hối: Tối 14 và 30 mỗi tháng âm lich, bắt đầu từ 19:30-20:30.

CHƯƠNG TRÌNH TẾT GIÁP THÌN:
Xin quý vị nhấn vào phần "Xem Chi Tiết" để biết thêm chương trình Tết Giáp Thìn.

Chương trình có thể tùy nghi thay đổi, xin quý vị vui lòng liên lạc về Chùa để biết thêm chi tiết . 

Hiếu Giang Ni Tự
Địa chỉ:  3310 Leitrim Rd
Gloucester, Ontario
K1T 3Z4
Điện Thoại:  (613) 822-8535


Trân trọng kính mời Quý Phật tử và Quý Đồng Hương về Chùa tham dự.

Xem Chi Tiết


NGÀY VÍA ĐỨC PHẬT VÀ ĐỨC BỒ TÁT


TÍNH THEO NGÀY ÂM LỊCH


Tháng Giêng:

Ngày 01 - Ngày Đức Phật Di Lặc đản sanh, theo Bắc tông.
Ngày 15 - Theo Nam tông, đây là ngày Pháp Bảo, kỷ niệm Đức Phật nói Kinh Giải Thoát Giáo và là ngày Đức Phật tuyên bố sẽ viên tịch

Xem Chi Tiết

CÁCH THỨC ĂN CHAY


CÁCH THỨC ĂN CHAY

Tính theo ngày Âm lịch

Ăn chay là hạnh từ bi của người Phật tử để tránh điều tội ác làm việc nhân từ . Hãy bố thí cúng dường tu nhơn tích đức và giữ gìn giới luật . Ấy là dọn sẵn con đường đễ về cõi Tây Phương Tịnh Độ . Ăn chay đễ tránh các tật bệnh nguy hiểm, giảm bớt sân si, thân tâm an lạc .

Ngày ăn chay không nên dùng sinh mạng các thú vật, thịt cá, tôm cua (con và trứng), cùng ngũ vị tân: "hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu".

Xem Chi Tiết

KINH & SÁCH DẠNG PDF


KINH & SÁCH DẠNG PDF
Trang nhà Hiếu Giang sưu tập những bộ kinh và sách Phật giáo dưới dạng PDF (Portable Document Format - Định dạng tài liệu di động).

 

 

Xem Chi Tiết

TỊNH SÁCH


HÒA THƯỢNG PHỔ QUANG
(THÍCH THIỆN HUỆ)

Xem Chi TiếtHÒA THƯỢNG THÍCH NHẤT CHÂN

Xem Chi Tiết


GIA ĐÌNH PHẬT TỬ CHÁNH KIẾN


GIA ĐÌNH PHẬT TỬ CHÁNH KIẾN
Address/Địa điểm:
Chùa Hiếu Giang
3310 Leitrim Rd, Gloucester, ON
K1T 3Z4
Tel: (613) 816 – 1715
Email: gdptck@gmail.com
www.facebook.com/groups/22401910


WEEKLY ACTIVITY SCHEDULE
10:00-11:00: Worship. Small group discussion.
11:00-11:50: Buddhism Teaching.
11:50-12:00: Break.
12:00-12:45: Vietnamese Language, or Outdoor Activity/Sports.
12:45-13:00: Co-operative activities. Singing arewell song.
13:00-13:30: (Optional) Vegetarian Lunch.

CHANH KIEN BUDDHIST YOUTH ASSOCIATION (CK-BYA)
Is a non-profit association that educates Youth, Teenagers & Kids to practice Buddhism and to preserve Vietnamese Cultures & Heritages in a healthy and joyful environment. This association was established in 1986 with the first name of Tu-An Buddhist Youth Association. Thereafter It has changed to Chanh-Kien Buddhist Youth Association. The venue has been changed according to various conditions. Currently, the venue of Chanh Kien Buddhist Youth Association is Hieu Giang Pagoda.
CK-BYA is a unit of the Vietnamese Buddhist Youth Association of Canada in the system of the Vietnam Buddhist Youth Overseas and in the world.

OBJECTIVES
1. Training Youth, Teenagers, and Kids to become true Buddhists.
2. Contributing to building a society in the spirit of Buddhism.
3. Maintaining and developing the Vietnamese traditional culture.

ACTIVITIES
1. The Members study Buddhism, Vietnamese Language, Youth Activities, Special Skills, Entertainment, and Fine Arts.
2. Play & Learn: Camping, Picnic, Field Trip, etc.
3. Participate in Buddhist and Vietnamese Celebrations of traditional and special events.

SINH HOẠT HẰNG TUẦN
10:00-11:00: Lễ Phật. Sinh hoạt đoàn.
11:00-11:50: Học Phật Pháp.
11:50-12:00: Nghỉ giải lao.
12:00-12:45: Học Tiếng Việt, hoặc Hoạt Động Thanh Niên, hoặc Văn Mỹ Nghệ.
12:45-13:00: Sinh hoạt chung. Ca bài Dây Thân Ái.
13:00-13:30: (Tùy nghi Phụ Huynh) Ăn trưa.

GĐPT CHÁNH KIẾN
Gia Đình Phật Tử Chánh Kiến (GĐPTCK) là một Hội Đoàn bất vụ lợi, giáo dục Thanh Thiếu & Đồng Niên thực hành Phật Pháp, duy trì tiếng Việt trong môi trường lành mạnh và vui tươi. GĐPTCK được thành lập từ năm 1986 với danh xưng đầu tiên là GĐPT Từ Ân. Sau đó đổi danh hiệu thành GĐPT Chánh Kiến. Các địa điểm sinh hoạt đã thay đổi theo nhân duyên. Hiện nay GĐPT Chánh Kiến chính thức sinh hoạt tại chùa Hiếu Giang.
GĐPT Chánh Kiến là một đơn vị thành viên của GĐPT Việt Nam tại Canada trong hệ thống GĐPTVN tại Hải Ngoại và GĐPTVN trên Thế Giới.

MỤC ĐÍCH
1. Đào luyện Thanh, Thiếu, Đồng niên thành Phật Tử chân chánh.
2. Góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật Giáo.
3. Duy trì và phát triển truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam.


SINH HOẠT
1. Đoàn sinh tu học: Phật Pháp, Tiếng Việt, Hoạt Động Thanh Niên, Chuyên Môn và Văn Mỹ Nghệ.
2. Vui chơi lành mạnh: Cắm trại, Sinh hoạt ngoài trời, Du Ngoạn, v.v..
3. Tham gia các Đại Lễ Phật Giáo và các Lễ ngày Truyền Thống Văn Hóa Việt Nam.

THƯ KÊU GỌI ĐOÀN SINH & BROCHURE

Xin quý vị nhấn vào phần Link dưới đây để biết thêm chi tiết.
- Thư Kêu gọi Đoàn Sinh của Ban Huynh Trưởng GĐPT Chánh Kiến.

- Brochure.

Xem Chi Tiết

ĐỊA NGỤC


ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ.
Giang Dật Tử
Dịch thuật Việt ngữ: Tỳ kheo Thích Minh Nhẫn.


Giang Dật Tử Tiên Sinh Hoạt.
Nền văn hóa Trung Hoa rộng lớn tinh vi sâu sắc liên miên kéo dài cho đến nay đã có 5 ngàn năm lịch sử, mà sự sáng tạo nghệ thuật của Trung Hoa đã biểu hiện tượng trưng cho một thứ tinh thần của nền văn hóa đặc sắc. Mấy ngàn năm nay chẳng những Tổ Tổ tương truyền sự phát huy ấy thì càng thấm thía cùng tột. Nói đến nghệ thuật tranh vẽ thư pháp đồ gốm hý kịch văn học v.v… Hầu như mỗi đời đều có người truyền thừa sáng chói phồn thịnh: phản ảnh lẫn nhau, nền văn hóa Trung Hoa trở thành riêng biệt phong cách độc đáo đặc thù, mà bức tranh Địa Ngục Biến Tướng Đồ này đúng đã dung hợp với sự kết tinh của nghệ thuật và văn hóa. Tác giả dùng hết nghị lực, tuổi tác của ông đã gần cổ hy, trải qua thời gian một năm mới hoàn thành tác phẩm to lớn này, có thể nói là trước chưa từng có. Toàn bức tranh này hiếm có nhất là bề dài 50 thước, chỉ riêng về nhân vật thì có hơn ngàn người. Ngoài ra còn có hoa cỏ chim muông thú vật sơn thủy v.v…

Xem Chi Tiết

TRUYỆN TRANH ĐỨC PHẬT

28 TẤM HÌNH.

29 TẤM HÌNH.

30 TẤM HÌNH.

30 TẤM HÌNH.

35 TẤM HÌNH.

108 TẤM HÌNH.

KINH A DI ĐÀ

KINH TỤNG.

KINH DƯỢC SƯ

KINH TỤNG.

KINH LĂNG NGHIÊM

KINH TỤNG.

KINH VÔ LƯỢNG THỌ

KINH TỤNG.

KINH VU LAN

KINH TỤNG.

CHÚ ĐẠI BI - 05 BIẾN

THẦN CHÚ.

CHÚ ĐẠI BI - 07 BIẾN

THẦN CHÚ.

CHÚ ĐẠI BI - 21 BIẾN

THẦN CHÚ.

CHÚ DƯỢC SƯ

THẦN CHÚ.

TỨ TỰ NIỆM PHẬT

NIỆM PHẬT.

LỤC TỰ NIỆM PHẬT

NIỆM PHẬT.

NIỆM ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ

NIỆM PHẬT.

NGHI THỨC

Nghi Thức phóng Sanh.